Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FSC FSC BV Manufacturing of Napkins Certified FSC 100% and FSC Mix, Trading of Dinnerware Certified FSC 100% and FSC Mix* 2019-07-19 ~ 2024-07-18 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 WIT Production of Export Paper Napkins & Paper Plates 2020-03-23 ~ 2023-03-22 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này